De organisatie voor Ondernemerskringen in de Krimpenerwaard

Welkom op de website van

Krimpenerwaard Onderneemt

Krimpenerwaard Onderneemt is de benaming van de federatie Ondernemerskringen Krimpenerwaard. De federatie behartigt de gezamenlijke belangen van de ondernemerskringen en ondernemers in de twee gemeenten van de Krimpenerwaard, gemeente Krimpen aan den IJssel en gemeente Krimpenerwaard.

 

Ondernemerskringen Krimpenerwaard is de overkoepelende organisatie bestaande uit 6 ondernemerskringen in de Krimpenerwaard:

- Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel (OKK)
- Ondernemerskring Bergambacht (OKB)
- Ondernemerskring Nederlek (OKN)
- Ondernemerskring Ouderkerk aan den IJssel (OKO)
- Ondernemerskring Schoonhoven (OKS)
- Industriegroep Vlist (IGV)

In de afzonderlijke ondernemerskringen zijn de ondernemers georganiseerd per kern in de gemeente Krimpenerwaard en de gemeente Krimpen aan den IJssel.

In het bestuur van de federatie Ondernemerskringen Krimpenerwaard hebben de 6 voorzitters of vertegenwoordigers van de ondernemerskringen zitting. Krimpenerwaard Onderneemt is een gesprekspartner voor de provincie, gemeente en andere organisaties namens het lokale en regionale bedrijfsleven.

Aanmelden
Wilt u lid worden van één van de ondernemerskringen?
Druk op een icoontje in de afbeelding om meer informatie te krijgen over de ondernemingskring bij u in de buurt. 

info@ok-krimpenerwaard.nl
Postbus 104 - 2860AA Bergambacht

Ondernemerskring-Bergambacht-(OKB) Ondernemerskring-Krimpen-aan-den-IJssel-(OKK) Ondernemerskring-Nederlek-(OKN) Ondernemerskring-Ouderkerk-(OKO) Ondernemerskring-Schoonhoven-(OKS)igv

Het laatste nieuws

Samen voor een veilige ontsluiting bedrijventerrein Stolwijk

Samen voor een veilige ontsluiting bedrijventerrein Stolwijk

 Eind 2017 hebben plaatselijke transportondernemingen Verwaal en Zijderlaan tezamen een brief gestuurd naar de Gemeenteraad en Het College van B&W om aandacht te vragen voor de ontsluiting van het bedrijventerrein te Stolwijk.

Brief College van BW inzake rotonde 29 december 2017

Het betreft hier niet alleen de doorstroming, maar met name het veiligheidsissue van deze zeer gevaarlijke kruising. Er is in de Krimpenerwaard een duidelijke toename van verkeersstromen ontstaan en pleiten namens de ondernemers voor een veilige ontsluiting.

 

Naar aanleiding van de verstuurde brief aan de Gemeenteraad welke openbaar is, volgde een artikel in het AD, waarna door RTV Krimpenerwaard een telefonisch radio-interview is afgenomen. In de regionale kranten zijn hierover ook artikelen gepubliceerd.

Artikel ‘Ondernemers luiden noodklok over kruising N207-Koolwijkseweg

Artikel ‘Nieuwe afweging over tweede rotonde Stolwijk’

Er is contact gezocht met gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie om in een gesprek aandacht te vragen voor de gevaarlijke verkeerssituatie.

Tevens is er contact opgenomen met de belangenorganisatie TLN (Transport Logistiek Nederland) en er heeft een gesprek plaatsgevonden met Martijn Vonk (Beleidsadviseur regionale balangenbehartiging), Jan Verwaal, Wim en Martijn Zijderlaan.