Nieuws

Nieuws

Het was tijd voor een goed gesprek

Het was tijd voor een goed gesprek

Zoals u weet wordt invulling gegeven aan het initiatief dat Riek Bakker vorig jaar heeft afgerond met het rapport Strategische Visie Krimpenerwaard.
Onder leiding van Sybilla Dekker, oud minister van VROM, wil het procesteam na de zomer komen met een agenda voor de toekomst van de Krimpenerwaard, onder de naam Panorama 2050.
Om dit te bereiken gaat het procesteam in gesprek met diverse partijen in de Krimpenerwaard. Riek Bakker blijft als adviseur betrokken bij dit traject.  

Dinsdagmorgen 13 maart 2018 was het eerste gesprek met de ondernemers, waar 15 ondernemers deelnamen aan het gesprek met Sybilla Dekker en Peter van Rooy (gebiedsontwikkelaar).

Kernstuk

-Uitgangspunt voor een goed gesprek was onze Startvisie

Naast de gesprekken is er de Tafel van Verkenning: een bijeenkomst met een vertegenwoordiger vanuit de diverse groepen.
De eerste Tafel van verkenning vindt plaats op dinsdag 20 maart 2018. Hieraan zullen Arjen Prins als vertegenwoordiger van de Ondernemers van de Gemeente Krimpenerwaard en Peter Breedveld als vertegenwoordiger van de ondernemers te Krimpen aan den IJssel deelnemen.

 

‘Kom binnen bij bedrijven’ week op 9 t/m 14 april 2018

 ‘Kom binnen bij bedrijven’ week op 9 t/m 14 april 2018

 Van maandag 9 april t/m zaterdag 14 april 2018 vindt de ‘Kom binnen bij bedrijven’ week plaats. Bedrijven, gemeenten en instellingen in het Groene Hart zetten hun deuren open voor mensen die een baan zoeken, een stageplek, leerwerkplek, werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk. Meedoen is gratis.

 Hoe werkt het?

Wanneer u met uw bedrijf mee wilt doen aan ‘Kom binnen bij bedrijven’, kunt u zich aanmelden op kombinnenbijbedrijven.nl. U bepaalt als bedrijf zelf wanneer u binnen deze week de deuren open zet. Op één of meer dagen. Daarna kunnen werkzoekenden zich vanaf 1 maart inschrijven op kombinnenbijbedrijven.nl om een of meer bedrijven te bezoeken. In de eigen gemeente of ook in andere gemeenten in het Groene Hart.

Welke gemeenten doen mee?

Het gaat om bedrijven in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Oudewater, Waddinxveen, Woerden en Zuidplas.

Samen voor een veilige ontsluiting bedrijventerrein Stolwijk

Samen voor een veilige ontsluiting bedrijventerrein Stolwijk

 Eind 2017 hebben plaatselijke transportondernemingen Verwaal en Zijderlaan tezamen een brief gestuurd naar de Gemeenteraad en Het College van B&W om aandacht te vragen voor de ontsluiting van het bedrijventerrein te Stolwijk.

Brief College van BW inzake rotonde 29 december 2017

Het betreft hier niet alleen de doorstroming, maar met name het veiligheidsissue van deze zeer gevaarlijke kruising. Er is in de Krimpenerwaard een duidelijke toename van verkeersstromen ontstaan en pleiten namens de ondernemers voor een veilige ontsluiting.

 

Naar aanleiding van de verstuurde brief aan de Gemeenteraad welke openbaar is, volgde een artikel in het AD, waarna door RTV Krimpenerwaard een telefonisch radio-interview is afgenomen. In de regionale kranten zijn hierover ook artikelen gepubliceerd.

Artikel ‘Ondernemers luiden noodklok over kruising N207-Koolwijkseweg

Artikel ‘Nieuwe afweging over tweede rotonde Stolwijk’

Er is contact gezocht met gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie om in een gesprek aandacht te vragen voor de gevaarlijke verkeerssituatie.

Tevens is er contact opgenomen met de belangenorganisatie TLN (Transport Logistiek Nederland) en er heeft een gesprek plaatsgevonden met Martijn Vonk (Beleidsadviseur regionale balangenbehartiging), Jan Verwaal, Wim en Martijn Zijderlaan.

Waardborrel 2017 weer een succes

Zevende editie Waardborrel groot succes

Ruim 300 ondernemers kwamen woensdag 22 november naar Materieel Dienst Bergambacht waar de zevende editie van De Waardborrel werd gehouden, hét netwerkevenement voor de Krimpenerwaard. Thema dit jaar was ‘Op weg naar 2020’.

Na een korte kennismaking met de hoofdsponsor Rabobank, de vijf andere sponsoren en voorzitter Frie van Os van Krimpenerwaard Onderneemt – in de vorm van een podiuminterview – hield dagvoorzitter Jan Dirk Stouten een gesprekje met René Jansen van het voor de ondernemersprijs Midden Holland genomineerde bedrijf Zilvertron. Dit werd vervolgd door een optreden van Rob Mollien. Die vertelde hoe je je bedrijf klaarstoomt voor 2020. Hij deed dit door praktische tips en handreikingen te combineren met een dosis humor en een sprankeltje magie. Door zijn interactieve manier van presenteren werd het een boeiende en inspirerende bijeenkomst.  Na Rob Mollien stonden de stamppotten al dampend te wachten op de hongerige ondernemers. In de tot beursvloer omgetoverde bedrijfshal konden zij elkaar ontmoeten en werden onder het eten en de ‘borrel’ veel nieuwe contacten gelegd.