Het was tijd voor een goed gesprek

Het was tijd voor een goed gesprek

Zoals u weet wordt invulling gegeven aan het initiatief dat Riek Bakker vorig jaar heeft afgerond met het rapport Strategische Visie Krimpenerwaard.
Onder leiding van Sybilla Dekker, oud minister van VROM, wil het procesteam na de zomer komen met een agenda voor de toekomst van de Krimpenerwaard, onder de naam Panorama 2050.
Om dit te bereiken gaat het procesteam in gesprek met diverse partijen in de Krimpenerwaard. Riek Bakker blijft als adviseur betrokken bij dit traject.  

Dinsdagmorgen 13 maart 2018 was het eerste gesprek met de ondernemers, waar 15 ondernemers deelnamen aan het gesprek met Sybilla Dekker en Peter van Rooy (gebiedsontwikkelaar).

Kernstuk

-Uitgangspunt voor een goed gesprek was onze Startvisie

Naast de gesprekken is er de Tafel van Verkenning: een bijeenkomst met een vertegenwoordiger vanuit de diverse groepen.
De eerste Tafel van verkenning vindt plaats op dinsdag 20 maart 2018. Hieraan zullen Arjen Prins als vertegenwoordiger van de Ondernemers van de Gemeente Krimpenerwaard en Peter Breedveld als vertegenwoordiger van de ondernemers te Krimpen aan den IJssel deelnemen.

 

Posted in Nieuws.