Samen voor een veilige ontsluiting bedrijventerrein Stolwijk

Samen voor een veilige ontsluiting bedrijventerrein Stolwijk

 Eind 2017 hebben plaatselijke transportondernemingen Verwaal en Zijderlaan tezamen een brief gestuurd naar de Gemeenteraad en Het College van B&W om aandacht te vragen voor de ontsluiting van het bedrijventerrein te Stolwijk.

Brief College van BW inzake rotonde 29 december 2017

Het betreft hier niet alleen de doorstroming, maar met name het veiligheidsissue van deze zeer gevaarlijke kruising. Er is in de Krimpenerwaard een duidelijke toename van verkeersstromen ontstaan en pleiten namens de ondernemers voor een veilige ontsluiting.

 

Naar aanleiding van de verstuurde brief aan de Gemeenteraad welke openbaar is, volgde een artikel in het AD, waarna door RTV Krimpenerwaard een telefonisch radio-interview is afgenomen. In de regionale kranten zijn hierover ook artikelen gepubliceerd.

Artikel ‘Ondernemers luiden noodklok over kruising N207-Koolwijkseweg

Artikel ‘Nieuwe afweging over tweede rotonde Stolwijk’

Er is contact gezocht met gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie om in een gesprek aandacht te vragen voor de gevaarlijke verkeerssituatie.

Tevens is er contact opgenomen met de belangenorganisatie TLN (Transport Logistiek Nederland) en er heeft een gesprek plaatsgevonden met Martijn Vonk (Beleidsadviseur regionale balangenbehartiging), Jan Verwaal, Wim en Martijn Zijderlaan.

Posted in Nieuws.